Corporate O & O

De kernactiviteit van Energica, Onderzoek en Ontwikkeling, dient om kennis te verwerven voor het ontwerpen van nieuwe producten en het verbeteren van de huidige producten.

De ontwikkelingsprogramma’s richten zich met name op:

Energica Motor kan al bogen op drie erkende of in behandeling genomen patenten:

Energica maakt deel uit van de volgende initiatieven: