Energica Privacyverklaring

Op deze pagina leggen we uit hoe we uw persoonsgegevens verwerken, in overeenstemming met Verordening (EU) 2016/679 (AVG) en Wetsbesluit n.196/2003.

Verwerkingsverantwoordelijke

Energica Motor Company SpA, Via Scarlatti, 20 – 41019 Soliera (MO), Italy, tel.  +39 059 7231722

Email: info@energicamotor.com

Categorieën van verwerkte gegevens

Navigatiegegevens

De voor de werking van de website gebruikte computersystemen en softwareprocedures verwerven, tijdens hun normale werking een aantal persoonsgegevens waarvan de overdracht aan de verwerkingsverantwoordelijke automatisch voortvloeit uit het gebruik van internetcommunicatieprotocollen. Dit is informatie die niet wordt verzameld om in verband te worden gebracht met geïdentificeerde betrokkenen, maar die door hun aard de identificatie van gebruikers mogelijk maakt. Tot deze categorie van gegevens behoren de IP-adressen of de domeinnamen van de computers die de gebruikers voor de verbinding met de website gebruiken, de adressen van het notatiesysteem URI (Uniform Resource Identifier) van de gevraagde hulpmiddelen, het tijdstip van het verzoek, de gebruikte methode om het verzoek in te dienen bij de server, de grootte van het antwoordbestand, de numerieke code die de status van het antwoord van de server aangeeft (goed voltooid, fout, enz.) en andere parameters met betrekking tot het besturingssysteem en de IT-omgeving van de gebruiker. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het verzamelen van anonieme statistische informatie over het gebruik van de website en om er de correcte werking van te controleren en worden na de verwerking verwijderd.

De gegevens kunnen bovendien worden gebruikt om de verantwoordelijkheid van hypothetische cybermisdaden tegen de website vast te stellen.

Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies.
Voor meer informatie kunt u het Cookiebeleid raadplegen.

Waarom we de gegevens verwerken, hoe lang we deze bewaren en wat er gebeurt als u de gegevens niet aan ons verstrekt

In onderstaande tabel geven wij aan waarom wij uw gegevens verwerken, namelijk met welk doel. Bij elk doel geven we ook aan wat de rechtsgrond is die de verwerking rechtvaardigt, hoe lang we uw gegevens bewaren en wat er gebeurt als u de gegevens niet aan ons verstrekt.

Aan wie kunnen uw gegevens worden meegedeeld

Naast ons kunnen ook anderen, zowel bedrijven als professionals, toegang tot uw gegevens hebben:

Indien nodig zullen wij deze personen aanstellen als Gegevensverwerkers.
U kunt ons op elk moment om een bijgewerkte lijst van Verwerkers vragen.
We kunnen uw gegevens ook doorgeven aan overheidsinstanties, op hun verzoek.

Uw rechten

Dit zijn de rechten die u heeft met betrekking tot onze verwerking van uw gegevens.

U heeft het recht:

Recht van bezwaar en direct marketing

U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens voor direct marketingdoeleinden.

Hoe u uw rechten kunt uitoefenen

Stuur een verzoek naar onze contactpersonen vermeld aan het begin van deze verklaring. Wij zullen u zo spoedig mogelijk antwoorden, in ieder geval binnen een maand.

Waar wij gegevens verwerken en doorgifte van gegevens naar het buitenland

Wij verwerken uw gegevens op ons hoofdkantoor en op elke andere plaats waar de bij de verwerking betrokken partijen zich bevinden. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

Uw gegevens kunnen worden overgedragen naar een ander land dan het land waar u zich bevindt: wij zullen u informeren of en wanneer dit gebeurt met betrekking tot de verschillende diensten die wij gebruiken.

Persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven aan landen binnen en buiten de Europese Unie. De overdracht van gegevens naar het buitenland vindt plaats op basis van contractuele standaardclausules in het contract met onze dienstverleners.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring te allen tijde te wijzigen. Indien wij deze verklaring wijzigen, zullen wij u daarvan op de meest passende wijze in kennis stellen.